GAME Streetmekka Esbjerg er et asfalteret gadeidræts- og kulturhus i en gammel togremise i Esbjerg. Her kan børn, unge og voksne mødes og dyrke gadeidræt, som fx streetbasket, parkour, graffiti, gadefodbold, scoot, streetart, skate og streetdance. Alt det bedste fra streetkulturen.

GAME Streetmekka Esbjerg blænder snart op for deres nye hold “Beat Production”, hvor unge mellem 15-30 år kan lære at sammensætte beats og få erfaring med computeren som instrument.